Grundläggande regler för bokning
  1. Medlem/bastuvärd aktiverar, öppnar och stänger pass. Får privatboka.
  2. Medlem/ej bastuvärd bokar plats på redan aktiverade pass. Får inte privatboka.
  3. Man får endast ha ett pass aktivt åt gången (privatbokning inkluderat). Allmänhets- och utbildningspass är exkluderade
   4. Man får ta med sig 2 gäster - dvs. max 3 platsbokningar/medlem och pass.

Inloggning bokningssidan
Gå in på Bokning Tanto Bastu ange användarnamn: förnamn.efternamn och lösen: tilldelat lösenord från Låsborgen

Allmänhetens tider
(
t
isd, onsd, torsd 19:00-21:00)
Dessa pass är strikt avsatta för allmänheten och får bara aktiveras av föreningens bastuvärdar som tar på sig värdskapet.

Medlem (ej bastuvärdutbildad)
Är du medlem men inte bastuvärd får du boka plats på ett pass som redan aktiverats av en bastuvärd.  Du får inte boka bastun privat.

Medlem (bastuvärdutbildad)
Som registrerad Bastuvärd har du skyldigheter och förmåner. 
Förmåner: Du får aktivera helt lediga pass och även boka/hyra hela bastun. Se info. om rutin längre ner.
Skyldigheter: Vid aktiverat pass har du ansvar för att öppna och stänga. Vid förhinder är det viktigt att kommunicera detta till övriga medlemmar. Du måste även "lämna över" om du inte kan stänga ett pass. Det är inte ok att bara gå utan att först ha kommunicerat detta till övriga medlemmar vid passet. Föreningen ser även att du som bastuvärd tar på dig värdskapet vid allmänhetens tider.

Bokning steg-för-steg:
  1. Klicka på Bokning Tanto Bastu. Föreningens bokningssystem öppnas i nytt fönster.
  2. Skriv in anv.namn och lösenord du fick när du hämtade ut låskortet på Låsborgen.
  3. Ledigt pass kan aktiveras av bastuvärd medan övriga medlemmar kan boka plats på aktiverade pass.
  4. Bokningssystemet ger slumpmässiga platsnummer och den som aktiverar ett pass antar per automatik värdrollen. 
      Viktigt att om man som bastuvärd får förhinder måste detta kommuniceras - görs enklast i 
Tanto medlemsgrupp
  5. Är du man får du självklart bara boka herr- eller mixtider. Vice verca om du är kvinna.
  6. Som medlem får du boka plats för 2 gäster/pass (=max 3 platser). Du ansvarar för att dina gäster swishar 50kr till 123 170 27 86
  7. Som medlem får en inte boka plats under flera pass. När det ena passet är förbrukat kan en boka plats på nästa.

Bokning hela bastun:
Som medlem och utbildad bastuvärd får du privatboka hela bastun vardagar 7-17 och 21-23. Man får inte privatboka 17-21, helger och röda dagar.
Gör 
enligt följande rutin
  1. Bokningsförfrågan med för- och efternamn, datum och tid skickas till ekonomi@tantobastuforening.se. Avvakta svar.
  2. Är passet tillgängligt bokas detta av föreningen och bekräftelse skickas.
  3. Vid bekräftad bokning ska avgiften 600 kr betalas genom swish till 123 170 27 86 inom 24 timmar (vid försenad betalning tas bokningen bort). Bokningen är bindande!