Grundläggande regler för bokning
 1. Medlem/bastuvärd aktiverar, öppnar och stänger pass. Får privatboka.
 2. Medlem/ej bastuvärd bokar plats på redan aktiverade pass. Får inte privatboka.
 3. Man får endast ha ett aktivt pass åt gången - när det första är passerat kan man boka på nästa. Privatbokning är inkluderad. Allmänhets- och utbildningspass är exkluderade.
 4. Man får boka plats för två gäster/pass
Inloggning bokningssidan
Gå in på Bokning Tanto Bastu ange användarnamn: förnamn.efternamn och lösen: tilldelat lösenord från Låsborgen

Allmänhetens tider - tisd, onsd, torsd 19:00-21:00
Dessa pass är strikt avsatta för allmänheten och får bara aktiveras av föreningens bastuvärdar som tar på sig värdskapet.

Medlem
Är du medlem men inte bastuvärd får du boka plats på ett pass som redan aktiverats av en bastuvärd.  Du får inte boka bastun privat.

Medlem/bastuvärd
Som registrerad Bastuvärd har du skyldigheter och förmåner. 
Förmåner: Du får aktivera helt lediga pass och även boka/hyra hela bastun (info.längre ner).  
Skyldigheter: Vid aktiverat pass har du ansvar för att öppna och stänga. Vid förhinder är det viktigt att kommunicera detta till övriga medlemmar. Om du öppnar men inte kan vara kvar och stänga är det inte ok att bara lämna utan att först ha kommunicerat och lämnat över till annan medlem vid passet. Föreningen ser även att du som bastuvärd vid några tillfällen tar på dig värdskapet vid allmänhetens tider.

Bokning steg-för-steg:
 1. Klicka på Bokning Tanto Bastu. Föreningens bokningssystem öppnas i nytt fönster.
 2. Skriv in användarnamn och lösenord som du fick när du hämtade ut låskortet på Låsborgen.
 3. Ledigt pass kan aktiveras av bastuvärd medan övriga medlemmar kan boka plats på aktiverade pass. 
 4. Bokningssystemet ger slumpmässiga platsnummer och den som aktiverar ett pass antar per automatik värdrollen. Viktigt att om man som bastuvärd får förhinder måste detta kommuniceras - görs enklast i Tanto medlemsgrupp
 5. Är du man får du självklart bara boka herr- eller mixtider, och vice verca om du är kvinna.
 6. Som medlem får du boka plats för 2 gäster/pass och du ansvarar för att dina gäster swishar 50kr till 123 170 27 86
 7. Som medlem får en inte boka plats under flera pass. När det ena passet är förbrukat kan en boka plats på nästa.
 8. Som medlem och utbildad bastuvärd får du boka/hyra hela bastun: 
  Gör så här: 
  1. Skicka din bokningsförfrågan till ekonomi@tantobastuförening.se. Uppge i datum, tid  och fullständigt namn. 
  2. Är passet tillgängligt bokas detta av styrelsen.
  3. Du meddelas om bokningen gått igenom. 
  4. Vid godkänd bokning swishar du avgiften inom 24 timmar för att bokningen ska gälla. I annat fall tas din bokning bort. Kostnad: 600 kr mån-tors, 1200 kr fre-sön samt helgdagar.