Vanliga frågor

Jag har ansökt om att bli medlem – varför tar det så lång tid innan jag får svar?

Föreningen drivs enbart med ideella krafter och för att underlätta administrationen samlar vi ihop alla ansökningar och svarar under ett par tillfällen varje månad. Så – håll ut. En avi kommer!

Hur blir jag medlem?

Gå till ANSÖK OM MEDLEMSKAP och fyll i dina uppgifter. Du kommer inom en månads tid få en inbetalningsavi på medlemsavgift och bastuavgift. När vi har bokfört inbetalning av medlemsavgift är du medlem.

Gäller årsavgiften från den månad man blir medlem, eller kalenderåret ut?

Årsavgiften gäller per kalenderår. Väljer man däremot att betala årsavgiften från 1 juli innevarande år halveras avgiften

Hur lär jag mig hur en vedeldad bastu fungerar för att bli bastuvärd?

För att bli registrerad bastuvärd ska du delta vid ett utbildningspass som anordnas av föreningen. Dessa annonseras i Facebook medlemsgrupp. Du som inte kan bevaka annonsering på Facebook kan skicka en intresseanmälan till info@tantobastuforening.se 

Hur får jag basta på medlemstider?

Som betalande medlem får du inloggning till bokningskalendern, nyckelkort till bastun och därmed access till medlemstiderna.

Jag kan inte boka när jag väl kommit in i bokningskalendern, varför då?

Kan du inte boka har du antingen inte behörighet (kontakta Låsborgen) eller så är passet fullbokat.

Kan jag hyra bastun som icke-medlem?

Nej, endast medlemmar med bastuvärdutbildning får boka bastun privat.

Kan jag boka vilket pass som helst i bokningssystemet?

Nej, det kan du inte. Följande regler gäller:
  • Medlem med bastuvärdutbildning får aktivera helt lediga pass
  • Medlem utan bastuvärdutbildning får endast boka plats på redan aktiverade pass
  • Man får endast ha ett aktivt pass åt gången (inkluderat privat bokning av hela bastun, exkluderat värdskap vid allmänhetens tid eller vid utbildning)
Bokningsförfarandet vilar helt på enskild medlems ansvar och kunskap om regler och rutiner då det i nuvarande bokningssystem ges slumpmässiga platsnummer och möjlighet att boka alla pass oavsett kön och bastuvärdstatus.

Jag har glömt inloggsuppgifter till bokningssystemet, vad gör jag? 

Kontakta Låsborgen, så hjälper dom dig.

Får jag ta med mig gäster på medlemstider?

Man får ta med två gäster/pass. Kostnad 50 kr/gäst. Betalningen swishas till 1231 702 786

Hur fungerar det med försäkring vid badande?

Personer som besöker vårt bad ska iaktta gängse försiktighetsåtgärder när hen badar. Större krav på aktsamhet ställs på en medlem. 

Skulle olyckan ändå vara framme är det följande som gäller att försäkringen täcker föreningens ansvar för person- eller sakskada vid vållande i enlighet med skadeståndslagens regler. Bevisbördan för att föreningen vållat skadan ligger hos den skadelidande. Med vållande avses att föreningen orsakat skadan genom fel eller försummelse.

Hur får jag ut friskvårdsbidraget för bastubadet?

Bastubad räknas som en skattefri förmån som du kan få friskvårdsbidrag för från din arbetsgivare, om arbetsgivaren lämnar ut friskvårdsbidrag. 

För att ansöka om detta hos din arbetsgivare så bifogar du avin som du fick när du ansökte om medlemsskap, samt kontoutdrag från det bankkonto som du använde när du betalade in avgiften. Du ska således inte behöva något ytterligare underlag från Tanto Bastuförening. 

Frågor om friskvårdsbidrag ställer du till din arbetsgivare.