Medlem

Medlemsinträde är tills vidare pausat.

Det är fritt fram att ansöka om medlemskap. Ett medlemskap kostar 500 kr i inträdesavgift och 500 kr i årsavgift. Under ordningsregler Ordningsregler finner ni en medlems rättigheter och skyldigheter.