Regler för bokning:
 • Bastuvärd aktiverar, öppnar och stänger pass. Får privatboka.
 • Icke-bastuvärd bokar plats på redan aktiverade pass. Får inte privatboka.
 • Medlem får ha tre bokningar aktiva eller sig själv bokad plus två gäster alternativt tre pass i bokningssystemet bokat samtidigt (då utan gäster). 
 • Vid privatbokning är medlemmens samtliga tre bokningar inräknade i den enskilda bokningen. Obs! Endast värdskap för allmänhetens pass samt utbildningspass är undantag i detta fall.

Allmänhetens tider: 
 • Dessa pass är avsatta för allmänheten och aktiveras av föreningens bastuvärdar som tar på sig värdskapet.

Bokning steg för steg:
 • Klicka på Bokning Tanto Bastu
 • Skriv in namn.efternamn och lösenord du fick när du hämtade ut låskortet på Låsborgen.
 • Bastuvärdar får aktivera pass - är du själv inte bastuvärd och du ser ett öppnat pass ha för vana att dubbelkolla i bastuvärdslistan som länkas på bokningens förstasida FÖRE du bokar in din plats. 
 • Viktigt att om man som bastuvärd får förhinder måste detta kommuniceras till de som bokat sig på passet. Detta görs enklast i Tanto medlemsgrupp och då genom att skriva ut de bokade vid namn så de kan konfirmera.
 • Män får boka herr- eller mixtider och vice versa.
 • Medlemmar får boka sig själv plus två gäster per pass och denne ansvarar för att gästerna swishar 50kr till 123 170 27 86.
Medlemstider


Passen aktiveras av en bastuvärd. Därefter kan andra medlemmar boka in sig. 


Måndag - dam

Tisdagar - herr
allmänhetens herrpass 19-21

Onsdagar - mix
allmänhetens mixpass 19-21

Torsdagar - dam
allmänhetens dampass 19-21

Fredagar - herr
dampass 17-19
mixpass 21-23

Lördagar - dam
mixpass 13-15
mixpass 15-17

Söndagar - herr
mixpass 13-15
mixpass 15-17
mixpass 17-19