Medlem‎ > ‎

Vett och etikett

Tänk på att:
Allt bad sker på egen risk.
Bada aldrig ensam från badstegen.
Det kan vara halt på trätrallen, inte bara under vintertid!

Ansvar och ideellt arbete
Tanto Bastu förvaltas av Tanto Bastuförening. Föreningen är ideell och drivs av dess medlemmars engagemang och gemensamma arbete. Medlemmar förväntas leva de värderingar som föreningen står för och att de engagerar sig i verksamheten.

Vet och Etikett
 • Inga badkläder på i bastun, sitt på t ex en handduk i bastun, aldrig direkt på laven.
 • Däremot måste du ha badkläder vid bad från bryggan/badstegen.
 • Häll försiktigt vatten på stenarna. Inte mer än vad som kan förångas.
 • Blanda varmvatten från kaminen med sjövatten i en hink för att tvätta dig inne i eller utanför bastun.
 • Använd endast miljömärkt tvål, schampo mm och begränsa utsläppet.

Rättigheter

Betalande medlem har rätt att:
 • mån av plats  bada bastu på tider avsatta för medlemmar.
 • boka bastun på tider avsatta för bokning.

Icke medlem har rätt att:

 • i mån av plats till fastslagen avgift, bada bastu på tider avsatta för allmänheten.

Skyldigheter

Ny medlem är skyldig att:

 • betala inträdesavgift
Medlem är skyldig att:
 • betala årsavgift
 • följa uppsatta ordningsregler.
 • ställa upp på städdagar och andra aktiviteter för att sköta vår fina bastu och bibehålla en fin miljö.
 • ställa upp som bastuvärd under allmänhetens tider.
 • aktivera sig i stödgrupper inom föreningen.
Medlem som privatbokar hela bastun:
 • ansvarar för samtliga medbastare.
 • är skyldig att betala bokningsavgift.
Bastande allmänhet:
 • ska följa uppsatta ordningsregler.
 • ska ansvara för sina värdesaker, använd gärna tillhandahållna små värdeskåp. Tanto Bastuförening ansvarar inte för medlemmars värdesaker.
Ingen alkohol
Det är förbjudet att förtära alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt som överstiger 2,25% på Tanto Bastus område. Detta för att Tanto Bastu anses som "allmän plats".

Följs inte ordningsregler kan medlemmar bli uteslutna ur föreningen och icke medlemmar bli portade från Tanto Bastus område.