Arbetsgrupper

Driftgruppen
Fixar och donar med bastun

Bastuvärdsgruppen
Utbildar och håller öppet allmänhetens tider

Admingruppen
Håller ordning på ITstöd

Gruppmail

Som medlem i en arbetsgrupp är du med i en gruppmail. Via gruppmailen kan arbetsgrupper kommunicera på ett öppet och inkluderande vis. 
Föreningens medlemmar kan skicka e-post med ärenden till hela arbetsgruppen genom gruppmailen.
Arbetsgruppen kan kommunicera genom en gemensam gruppmail.   

Gruppdisk

Arbetsgruppen har även tillgång till en gruppdisk (team drive) där arbetsgruppen kan spara gemensamma dokument.