Ni finner även information om Tantobastun på facebookgruppen Tanto Bastuförening
FB-gruppen är öppen och fri. Det som skrivs av enskilda medlemmar speglar inte nödvändigtvis Tanto Bastuförenings åsikt eller ståndpunkt.