Ordningsregler

Allt bad sker på egen risk. Bada aldrig ensam från badstegen. Tänk på att det kan vara halt på trätrallen vintertid.

Rättigheter

Som betalande medlem har du rätt att
  • mån av plats  bada bastu på tider avsatta för medlemmar
  • boka bastun på tider avsatta för bokning

Som icke medlem har du rätt att, i mån av plats till fastslagen avgift, bada bastu på tider avsatta för allmänheten.

Skyldigheter

Som ny medlem är du skyldig att
• betala inträdesavgift För närvarande 500:-.
• innan första bastubad läsa igenom
Tanto Bastu Manual.

Som medlem är du skyldig att
• följa uppsatta ordningsregler.
• betala årsavgift (för närvarande 500 kr).


Som medlem som bokar hela bastun
• ansvarar du för samtliga medbastanda.
• är du skyldig att betala bokningsavgift.

Som bastande allmänhet
• ska du följa uppsatta ordningsregler och Tanto Bastu Manual.
• ska du betala engångsavgift.

 Ansvar och ideellt arbete

Tanto bastu drivs helt av ideella krafter, vilket kräver att alla som har möjlighet engagerar sig i verksamheten och föreningsarbetet.

Som medlem
• är du skyldig att ställa upp på städdagar och andra aktiviteter för att sköta vår fina bastu och bibehålla en fin miljö..
• bör du ställa upp som bastuvärd under allmänhetens tider.
• bör du aktivera dig i stödfunktioner inom föreningen.

Förbud och begränsningar

Det är förbjudet att förtära alkoholhaltiga drycker på Tanto Bastus område.
Endast vatten är tillåtet på bastustenar.
Endast vatten är tillåtet i vattenbehållare.
Endast ved inköpt av föreningen är tillåtet i bastuugn.

Besökare ansvarar för sina värdesaker, använd gärna tillhandahållet värdeskåp. Tanto Bastuförening ansvarar inte för medlemmars värdesaker.

Följer man inte ordningsregler kan det för medlemmar leda till uteslutning ur förening och för icke medlemmar portförbjudning från Tantobastuns område.