Vett och etikett

Tänk på att:
Allt bad sker på egen risk.
Bada aldrig ensam från badstegen.
Det kan vara halt på trätrallen och inte bara under vintertid!

Ansvar och ideellt arbete
Tanto Bastu förvaltas av Tanto Bastuförening. Föreningen är ideell och drivs av dess medlemmars engagemang och gemensamma arbete. Medlemmar förväntas leva de värderingar som föreningen står för och att de engagerar sig i verksamheten.

Rättigheter

Betalande medlem har rätt att:
• i mån av plats  bada bastu på tider avsatta för medlemmar.
• boka bastun på tider avsatta för bokning.

Icke medlem har rätt att:
 i mån av plats till fastslagen avgift, bada bastu på tider avsatta för allmänheten.

Skyldigheter

Ny medlem är skyldig att:
• betala inträdesavgift För närvarande 500 kr
• innan första bastubad läsa igenom
Tanto Bastu Manual

Medlem är skyldig att:
• betala årsavgift, 500 kr vilket avser 2018.
 
• följa uppsatta ordningsregler.
• ställa upp på städdagar och andra aktiviteter för att sköta vår fina bastu och bibehålla en fin miljö.
• ställa upp som bastuvärd under allmänhetens tider.
• aktivera dig i stödfunktioner inom föreningen.

Medlem som privatbokar hela bastun:
• ansvarar för samtliga medbastare.
• är skyldig att betala bokningsavgift.

Bastande allmänhet:
• ska följa uppsatta ordningsregler.
• ska ansvara för sina 
värdesaker, använd gärna tillhandahållna små värdeskåp. Tanto Bastuförening ansvarar inte för medlemmars värdesaker.

Ingen alkohol
Det är förbjudet att förtära alkoholhaltiga drycker på Tanto Bastus område. Detta för att Tanto Bastu anses som "allmän plats".
Följs inte ordningsregler kan medlemmar bli uteslutna ur föreningen och icke medlemmar bli portade från Tanto Bastus område.