Ordningsregler

Allt bad sker på egen risk. Bada aldrig ensam från badstegen. Tänk på att det kan vara halt på trätrallen vintertid.

Rättigheter

Betalande medlem har rätt att:
• i mån av plats  bada bastu på tider avsatta för medlemmar
• boka bastun på tider avsatta för bokning

Icke medlem har rätt att:
 i mån av plats till fastslagen avgift, bada bastu på tider avsatta för allmänheten.

Skyldigheter

Ny medlem är skyldig att:
• betala inträdesavgift För närvarande 500:-.
• innan första bastubad läsa igenom
Tanto Bastu Manual.

Medlem är skyldig att:
• följa uppsatta ordningsregler.
• betala årsavgift (för närvarande 500 kr).

Medlem som privatbokar hela bastun:
• ansvarar för samtliga medbastare.
• är skyldig att betala bokningsavgift.

Bastande allmänhet:
• ska följa uppsatta ordningsregler och Tanto Bastu Manual.
• ska betala engångsavgift.

 Ansvar och ideellt arbete

Tanto bastu drivs helt av ideella krafter, vilket kräver att alla som har möjlighet engagerar sig i verksamheten och föreningsarbetet.

Medlem
• är skyldig att ställa upp på städdagar och andra aktiviteter för att sköta vår fina bastu och bibehålla en fin miljö.
• bör ställa upp som bastuvärd under allmänhetens tider.
• bör aktivera dig i stödfunktioner inom föreningen.

Förbud och begränsningar

• Det är förbjudet att förtära alkoholhaltiga drycker på Tanto Bastus område.
• Endast vatten är tillåtet på bastustenar.
• Endast vatten är tillåtet i vattenbehållare.
• Endast ved inköpt av föreningen är tillåtet i kaminen.

Besökare ansvarar för sina värdesaker, använd gärna tillhandahållet värdeskåp. Tanto Bastuförening ansvarar inte för medlemmars värdesaker.

Följer man inte ordningsregler kan det för medlemmar leda till uteslutning ur förening och för icke medlemmar portförbjudning från Tantobastuns område.