Ansök om medlemsskap

Var du en av de 70 första till att bli medlem torsdagen den 23 maj?

Här nedan finner du kraven igen för att bli medlem:


Ansöka om medlemskap.

Vänta.

De 70 första får en avi och kan betala avgiften.

Betala avgift 750 kr (inträdesavgift 500 kr + halv medlemsavgift för 2019 250 kr) så att betalningen är föreningen tillhanda senast den 4 juni, med hjälp av utskickad avi. Betalningar som inkommer efter detta datum kommer att återbetalas och inbetalaren kommer inte att kunna bli medlem denna omgång.

Delta i bastuutbildning vid något av de fyra tillfällena nedan. Inga andra tider än dessa kommer att kunna erbjudas och den som inte kan medverka kan alltså inte bli medlem denna omgång. Du som får avi och betalar den inom rätt tid kommer att kallas till ett utbildningstillfälle som du valt vid ansökan.

Bastuutbildning i föreläsningslokal kommer att hållas följande datum:

Onsdag 12 juni 19:00-21:00

Söndag 16 juni 10:00-12:00

Måndag 17 juni 19:00-21:00

Tisdag 18 juni 19:00-21:00

Datum för praktisk utbildning i bastun meddelas under teoriutbildningen, då det kommer att finnas möjlighet att boka in sig till ett praktiskt utbildningstillfälle.

När avgift är betald och bastuutbildningen är avklarad, kan du som ny medlem börja nyttja bastun.

Om du inte kan någon av punkterna ovan, så kan du inte bli medlem den här gången och vi ber dig att därför inte ansöka om medlemskap nu, utan vänta till nästa tillfälle.


Vänliga hälsningar,

Tanto Bastuförening