Medlem

Ideellt arbete

Tanto Bastu förvaltas av Tanto Bastuförening. Föreningen är ideell och drivs av dess medlemmars engagemang och gemensamma arbete.

Föreningens värderingar

Medlemmar förväntas leva de värderingar som föreningen står för och att de engagerar sig i verksamheten.

Driftgruppen

Fixar och donar med bastun

Utbildar och håller bastun öppet. Mer info nedan.

Admingruppen

Håller ordning och reda

Bastuvärdsgruppen

Tanto Bastuförenings Bastuvärdsgrupp ska verka för att alla medlemmar utbildas till bastuvärdar. Bastuvärdsgruppen består idag av sju personer (men vi vill gärna vara fler).

Kontakta oss ifall du vill vara med. Vi har möte ungefär en gång per månad på kvällstid där vi diskuterar aktuella frågor.

Vi vill uppmana alla medlemmar att ställa upp som värdar på passen för allmänheten.

Har du varit värd för allmänheten 10 gånger på ett år får du gratis medlemskap året efter.

Ifall du inte har Facebook eller vill ha hjälp med att skapa tillhörande evenemang i “Tanto Bastu offentlig” - kontakta oss via mejl så hjälper vi till.

Efter avslutat pass önskar vi att bastuvärden meddelar via mejl hur många som badat på allmänhetens tid (för statistikens skull).

Nå oss på: bastuvardsgruppen@tantobastuforening.se

Varma hälsningar, Bastuvärdsgruppen

Arne Gustafsson, Claudia Mohr, Erika Sjöberg, Colette de Graaf, Elin Larsson, Johan Dahlbäcker, Pernilla Hallberg, Ulf Lundberg, Emelie Nilsson

Öppna bastun, steg-för-steg.pdf

Checklista för bastuvärdar


Information till dig som ska vara värd för allmänhetens bastu.pdf

Info om att värda för allmänhetens badtider


Tanto_utb_video_1.0.mp4

Instruktionsvideo över de praktiska rutinerna i bastun


Tanto Bastuutbildning 2019-06


Utbildningsmaterialet för bastuvärdskursen

Som medlem i en arbetsgrupp är du med i en gruppmail. Via gruppmailen kan arbetsgrupper kommunicera på ett öppet och inkluderande vis.

Arbetsgruppen har även tillgång till en gruppdisk (team drive) där arbetsgruppen kan spara gemensamma dokument.

Tanto Bastu Winter Swimmers

Vi är några som åker till Skellefteå för att deltaga i Öppna Skandinaviska Mästerskapet i vintersim 15/2 2020. Häng med!

Tanto Bastu Bikers


Tanto Bastu Skaters


Tanto Bastu Runners


Tanto Bastu Singers


Tanto Bastu Resebyrå