Bastutemperatur

Just nu kör jag ett test med digital temperaturmätning i bastun. Se senast uppmätta temperatur här ovan.

En liten liten dator hämtar temperaturen via en sensor och skickar över värdet till en databas via telefonnätet ca en gång per minut.

Jag använder mig av Arduino MKR1400, Luxorparts 18650 Li-ion-batteri, Arduino IDE, DS20B18, Thingspeak, ett 4,7 kilo ohms motstånd och Conviq Kontant.

Koden ligger på github, https://github.com/Mirtosh/saunatonttu.

Själv använder jag IoT ThingSpeak Monitor Widget att kolla på data i min androidtelefon.

* How to create a widget in Home screen.

  1. Long press on any open spot on one of your Home screen pages.You' will see a list of options.
  2. Touch the option Widgets from the list of choices
  3. Scroll the list and find IoT Thinspeak Monitor
  4. Drag&Drop it to any place of your home screen
  5. After a config screan will appear
    • Channel ID: 224142
    • Read API Keys: BB2RDZS6CY7G5EYO
  6. Configure your widget and enjoy!

Må temperaturmätaren fungera i all evinnerlighet!

Bästa hälsningar från Mårten