Medlem

Ideellt arbete

Tanto Bastu förvaltas av Tanto Bastuförening. Föreningen är ideell och drivs av dess medlemmars engagemang och gemensamma arbete.

Föreningens värderingar

Medlemmar förväntas efterleva de värderingar som föreningen står för och att de engagerar sig i verksamheten.

Driftgruppen

Har koll på veden, städningen, hur underhållet planeras och lagar det som går sönder.

Bastuvärdsgruppen

Utbildar nya medlemmar och verkar för att allmänhetens pass öppnas.

Styrelsen

Har ansvaret för verksamheten, men delegerar delar av arbetet till arbetsgrupper.

Info från Bastuvärdsgruppen:

Tanto Bastuförenings Bastuvärdsgrupp verkar för att alla medlemmar som vill ska få utbildas sig till bastuvärdar.

Gruppen har möte ungefär en gång per månad för att arbeta med aktuella frågor.

Har du varit värd för allmänheten 10 gånger på ett år får du gratis medlemskap året efter.

Har du inte Facebook eller vill ha hjälp med att skapa tillhörande evenemang i “Tanto Bastu offentlig” - kontakta oss via mejl så hjälper vi till.

Efter avslutat pass önskar vi att bastuvärden meddelar via mejl hur många som badat på allmänhetens tid (för statistikens skull).

Nå oss på: bastuvardsgruppen@tantobastuforening.se

Varma hälsningar, Bastuvärdsgruppen

Öppna bastun, steg-för-steg.pdf

Checklista för bastuvärdar


Information till dig som ska vara värd för allmänhetens bastu.pdf

Info om att värda allmänhetens pass


Tanto_utb_video_2.0.mp4

Instruktionsvideo över de praktiska rutinerna i bastun


Tanto Bastuutbildning 2019-06


Utbildningsmaterial för bastuvärdskursen

Som medlem i en arbetsgrupp är du med i en gruppmail. Via gruppmailen kan arbetsgrupper kommunicera på ett öppet och inkluderande vis.

Arbetsgruppen har tillgång till en gruppdisk (team drive) där arbetsgruppen kan spara gemensamma dokument.