För medlemmar

Ideellt arbete

Tanto Bastu förvaltas av Tanto Bastuförening. Föreningen är ideell och drivs av dess medlemmars engagemang och gemensamma arbete.

Föreningens värderingar

Medlemmar förväntas efterleva de värderingar som föreningen står för och att de engagerar sig i verksamheten.

Tanto Bastuutbildning (publik).pdf

Utbildningsmaterial för bastuvärdskursen

Tanto_utb_video_2.0.mp4

Instruktionsvideo praktiska rutinerna

Styrelsen

Har ansvaret för verksamheten, men delegerar delar av arbetet till arbetsgrupper.

Bastuvärdsgruppen

Utbildar nya medlemmar och verkar för att allmänhetens pass öppnas.

Driftgruppen

Har koll på veden, städningen, hur underhållet planeras och lagar det som går sönder.

Som medlem i en arbetsgrupp är du med i en gruppmail. Via gruppmailen kan arbetsgrupper kommunicera på ett öppet och inkluderande vis.

Arbetsgruppen har tillgång till en gruppdisk (team drive) där arbetsgruppen kan spara gemensamma dokument.