TANTO BASTU

en plats för alla där vi visar varandra respekt och hänsyn

en plats som främjar de hälsobringande effekterna av bastubad

en plats för goda möten och samtal

Tanto Bastu öppen med begränsningar, f.n. stängd för ickemedlemmar

Tills vidare gäller på grund av pandemin särskilda villkor som ersätter delar av tidigare regler.

Vi håller öppet under förutsättningen att det endast är de som bor i samma hushåll som bastar med varandra.

Det här gäller tills vidare:

  • Bastun är öppen för badande som bor i samma hushåll.

  • Den som är med på listan över bastuvärdar får öppna ett pass (endast ett åt gången) och ta med sig personer som hen bor med. Dam/Herr/Mix är borttaget under perioden.

  • Om ni är flera i samma hushåll som är medlemmar, tänk på att boka ett pass/hushåll i taget så att fler får chans att basta.

  • De personer som bastuvärden tar med, som inte redan är medlemmar, ska betala 50 kr/person (oavsett ålder).

  • Om du inte genomgått bastuvärdsutbildningen kan du inte basta under den här perioden (om du inte bor tillsammans med en bastuvärd).

  • Personer i riskgrupp ska inte längre mejla för att boka, utan bokar på samma sätt som alla andra.

  • Längden på passen kvarstår till att vara 1,5 timmar för att minimera trängsel.

  • Tänk på hur du tar dig till och från bastun utan att belasta kollektivtrafiken.

  • Utöver det kvarstår tidigare regler kring rengöring.

  • Allmänhetens pass utgår, då de strider mot restriktionerna.

Bastuvärdsutbildningen är avgörande för att vi ska veta att säkerheten på flotten efterlevs, därför går det inte att boka bastun innan du genomgått utbildningen. Någon bastuvärdsutbildning kommer tyvärr inte att hållas under denna period. Vi förstår att det här utesluter en del medlemmar från möjligheten att bada under den här perioden.

Vi i styrelsen utvärderar löpande hur pandemiåtgärderna fungerar och justerar därefter. Vårt mål är att hålla bastun öppen i så stor utsträckning, och på det sätt, som vi bedömer möjligt. Tänk på att hur du agerar spelar stor roll för hur vi kan hålla öppet. Ta hänsyn till varandra och respektera de restriktioner som införs för allas bästa.

//StyrelsenVälkommen in i värmen

Frågar man en medlem av föreningen eller en besökare av allmänhetens tider vad det är som är så speciellt med bastun säger de flesta i princip samma sak. Att förutom läget, det nästan spartanska över bastun i sin enkelhet så är det stämningen som gör bastubadet till en så rofylld upplevelse.

Tanto Bastu kom till genom ett medborgarförslag till Södermalms stadsdelsnämnd sommaren 2015. Medborgarförslaget byggde på idén om att möjliggöra bad året om i Årstaviken med tillgång till en vedeldad bastu. Året efter bildades Tanto Bastuförening, en ideell förening som verkar för att förvalta den bastuflotte som är förtöjd vid Tanto badplats. Bastun invigdes i juni 2016 och med hjälp av medlemsavgifter, samt medlemmarnas engagemang, får också allmänheten njuta av att bada året om!

Tanto Bastu är något helt unikt och initiativet har inspirerat till fler liknande medborgarförslag. Idag består föreningen av ca 500 medlemmar och intresset för att bada bastu är större än någonsin.

I facebookgruppen Tanto Bastu offentlig ser du när grinden öppnas för icke-medlemmar.

Under pandemin är bastun stängd för allmänheten.

Tanto Bastu är förtöjd vid Tanto badplats.

I bokningskalendern bokar du som medlem.

ALLA är välkomna in i värmen.


En intervjuserie där du får lära känna några av dina bastuvänner närmare. Först ut är en veteran inom föreningslivet och högst betydelsefull person för Tanto bastu.