Om föreningen

Tanto bastuförening verkar för att dess medlemmar och allmänheten ska kunna njuta av bad och bastu i Årstaviken året om. 

Föreningen skapades under våren 2016 för att möjliggöra medborgarförslaget om en vedeldad bastu vid Tantobadet. 

Styrande dokument

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ, som visar att föreningen präglas av demokrati och alla medlemmar får påverka frågor som rör föreningen. Protokoll från årlig föreningsstämma tillsammans  med stadgar utgör föreningens styrande dokument. Till det tillkommer ingångna avtal som inte presenteras här på hemsidan.

Styrelsen 2023/2024

Mårten Niklasson - ordinarie ledamot, ordförande

Minna Nilsson - ordinarie ledamot, kassör

Susanne Arvidsson - ordinarie ledamot

Carl Törnqvist - ordinarie ledamot

Åsa Fritzon - ordinarie ledamot

Anna Sterner - suppleant

Styrelsen 2022/2023

Mårten Niklasson - ordinarie ledamot, ordförande

Annelies van't Westeinde - ordinarie ledamot, kassör

Åsa Anderberg Strollo - ordinarie ledamot

Madeleine Roséen - ordinarie ledamot

Mathias Leveborn - ordinarie ledamot

Pablo Tärning - suppleant

Styrelsen 2021/2022

Vilhelm Belius - ordinarie ledamot, ordförande

Minna Nilsson- ordinarie ledamot, kassör

Ylva Nork- ordinarie ledamot

Kajsa Rönnqvist- ordinarie ledamot

Pascal Jardry - ordinarie ledamot

Sophie Gunnarson - suppleant

Styrelsen 2020/2021

Daniel Fischier - ordinarie ledamot, ordförande

Carl-Jonas Pettersson - ordinarie ledamot, sekreterare

Minna Nilsson - ordinarie ledamot, kassör

Ylva Nork - ordinarie ledamot

Sophie Gunnarsson - ordinarie ledamot

Pascal Jardry - suppleant

Styrelsen 2019/2020

Beata Grahn - ordinarie ledamot, ordförande.

Carl-Jonas Pettersson - ordinarie ledamot, sekreterare.

Minna Nilsson - ordinarie ledamot, kassör.

Ari Natri - ordinarie ledamot. Ej  med på bild.

Richard Tegnér - suppleant

Yrsa Glad - ordinarie ledamot. Ej  med på bild. Avgick 2020-02-10.

Styrelsen 2018/2019

Minna Nilsson - ordinarie ledamot, kassör

Stefan Nilsson - ordinarie ledamot, ordförande

Richard Tegnér - suppleant

Ari Natri - ordinarie ledamot

Beata Grahn - ordinarie ledamot

AnnaCarin Nyberg - ordinarie ledamot, sekreterare

Styrelsen 2017/2018

Mårten Niklasson - ordinarie ledamot, ordförande

AnnaCarin Nyberg - ordinarie ledamot, sekreterare

Minna Nilsson - ordinarie ledamot, kassör

Peter Hougner - ordinarie ledamot

Ester Bergmark - ordinarie ledamot

Stefan Lundström - adjungerade med full rösträtt 

Ingrid Sillén - adjungerade med full rösträtt

Richard Tegnér - suppleant

Styrelsen 2016/2017

Mårten Niklasson - ordinarie ledamot, ordförande

Ingrid Silén - ordinarie ledamot, sekreterare

Minna Nilsson - ordinarie ledamot, kassör

Stefan Lundström - ordinarie ledamot

Peter Hougner - ordinarie ledamot

Sol - suppleant