Om föreningen

Tanto bastuförening verkar för att dess medlemmar och allmänheten ska kunna njuta av bad i Årstaviken året om.

Föreningen skapades under våren 2016 för att möjliggöra medborgarförslaget om en vedeldad bastu invid Tantobadet.

Styrelsemedlemmar 2019/2020

Beata Grahn - ordinarie ledamot, ordförande

Carl-Jonas Pettersson - ordinarie ledamot, sekreterare

Minna Nilsson - ordinarie ledamot, kassör

Ari Natri - ordinarie ledamot

Yrsa Glad - ordinarie ledamot

Richard Tegnér - suppleant

Styrande dokument

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ, som visar att föreningen präglas av demokrati och att alla medlemmar får vara med och besluta i frågor som rör föreningen. Protokoll från årlig föreningsstämma tillsammans med stadgar utgör föreningens styrande dokument. Till det tillkommer ingångna avtal som inte presenteras här på hemsidan.

Styrelsemedlemmar 2018/2019

Stefan Nilsson - ordinarie ledamot, ordförande

AnnaCarin Nyberg - ordinarie ledamot, sekreterare

Minna Nilsson - ordinarie ledamot, kassör

Beata Grahn - ordinarie ledamot

Ari Natri - ordinarie ledamot

Richard Tegnér - suppleant

Styrelsemedlemmar 2017/2018

Mårten Niklasson - ordinarie ledamot, ordförande

AnnaCarin Nyberg - ordinarie ledamot, sekreterare

Minna Nilsson - ordinarie ledamot, kassör

Peter Hougner - ordinarie ledamot

Ester Bergmark - ordinarie ledamot

Stefan Lundström - adjungerade med full rösträtt

Ingrid Sillén - adjungerade med full rösträtt

Richard Tegnér - suppleant

Styrelsemedlemmar 2016/2017

Mårten Niklasson - ordinarie ledamot, ordförande

Ingrid Silén - ordinarie ledamot, sekreterare

Minna Nilsson - ordinarie ledamot, kassör

Stefan Lundström - ordinarie ledamot

Peter Hougner - ordinarie ledamot

Sol - suppleant