Svett och etikett

Allt bad sker på egen risk.

Bada aldrig ensam från flotten.

Det kan vara halt på trätrallen, inte bara under vintertid!

Svett och Etikett

Medlem i Tanto Bastuförening

Medlem som privatbokar hela bastun:

GDPR-policy

Som medlem har du bland annat följande rättigheter:

Ingen alkohol

Det är förbjudet att förtära alkoholhaltiga drycker som överstiger 2,25% på Tanto Bastus område. Tanto Bastu ägs av kommunen och anses vara "allmän plats". 

Följs inte ordningsregler kan medlemmar bli uteslutna ur föreningen och icke medlemmar bli portade från Tanto Bastun.