Svett och etikett

Allt bad sker på egen risk.

Bada aldrig ensam från flotten.

Det kan vara halt på trätrallen, inte bara under vintertid!

Vett och Etikett

 • I bastun möts vi med respekt och hänsyn, i det hälsofrämjande bastubadandet och det goda samtalet.

 • Sitt aldrig direkt på laven, sitt på t.ex. en handduk i bastun.

 • Badkläder på vid bad i sjön, badkläder får även användas i bastun.

 • Häll försiktigt vatten på stenarna. Inte mer än vad som kan förångas.

 • Blanda varmvatten från kaminen med sjövatten i en hink för tvagning inne i eller utanför bastun.

 • Använd endast miljömärkt tvål, schampo mm och begränsa utsläppet.

Medlem i Tanto Bastuförening

 • har rätt att i mån av plats bada bastu på tider avsatta för medlemmar.

 • ansvarar för att medbjudna gäster swishar avgift på 50 kr.

 • har rätt att som utbildad bastuvärd boka bastun på tider avsatta för bokning.

 • ska betala årsavgift.

 • ska följa uppsatta ordningsregler.

 • ska ställa upp på städdagar och andra aktiviteter för att sköta vår fina bastu och bibehålla en fin miljö.

 • ska ställa upp som bastuvärd under allmänhetens tider.

 • ska aktivera sig i stödgrupper inom föreningen.

 • ser till att flotten är tom i god tid innan nästa pass börjar.

Medlem som privatbokar hela bastun:

 • ansvarar för samtliga medbastare.

 • är skyldig att betala bokningsavgift.

GDPR-policy

 • Föreningen är personuppgiftsansvarig, styrelsen representerar föreningen. För kontaktuppgifter se längst ner på sidan.

 • Föreningen behandlar namn, e-postadress, telefonnummer, preferenser om ideellt arbete, bokningar, utförda utbildningar, förbättringsenkätsvar, betalningshistorik, nyckelbehörighet, mm.

 • Personuppgifter behandlas med ändamål att administrera föreningen (matrikel), administrera inträde till bastu, skapa trygghet hos bastande. Föreningens stadgar är ett avtal med medlemmar och medlemshanteringen baseras på avtal som laglig grund. Enkäter om förbättring baseras på samtycke.

 • Mottagare av uppgifter är styrelsen och Låsborgen.

 • Föreningen spar uppgifterna så länge du är medlem. Vi publicerar och arkiverar också vissa personuppgifter i statistik och annan dokumentation från föreningens verksamhet, som längst till föreningens upplösning.

 • Föreningen kommer inte överföra personuppgifter till ett så kallat tredjeland (land utanför EU/EES).

Som medlem har du bland annat följande rättigheter:

 • få tillgång till dina personuppgifter.

 • få felaktiga personuppgifter rättade.

 • få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga.

 • få veta hur länge föreningen kommer att lagra personuppgifterna.

 • lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

 • läs mer hos Integritetsskyddsmyndigheten.

Ingen alkohol

Det är förbjudet att förtära alkoholhaltiga drycker som överstiger 2,25% på Tanto Bastus område. Tanto Bastu ägs av kommunen och anses vara "allmän plats".

Följs inte ordningsregler kan medlemmar bli uteslutna ur föreningen och icke medlemmar bli portade från Tanto Bastus område.