Svett och etikett

Allt bad sker på egen risk.

Bada aldrig ensam från flotten.

Det kan vara halt på trätrallen, inte bara under vintertid!

Svett och Etikett

Medlem i Tanto Bastuförening

Medlem som privatbokar hela bastun:

GDPR-policy

Som medlem har du bland annat följande rättigheter:

Ingen alkohol

Det är förbjudet att förtära alkoholhaltiga drycker på Tanto Bastus område. Tanto Bastu ägs av kommunen och anses vara "allmän plats". 

Följs inte ordningsregler kan medlemmar bli uteslutna ur föreningen och icke medlemmar bli portade från Tanto Bastun.