Vanliga frågor

Gäller årsavgiften från den månad man blir medlem, eller kalenderåret ut?

Årsavgiften gäller per kalenderår. Om medlemspåsläpp sker efter 1 juli halveras årsavgiften. Inträdesavgiften kvarstår oavsett inträdets tid på året.

Hur lär jag mig hur en vedeldad bastu fungerar för att bli bastuvärd?

För att bli registrerad bastuvärd ska du delta vid ett utbildningspass som anordnas av föreningen. Dessa annonseras i Tanto Bastu medlemsgrupp på Facebook. Du som inte kan bevaka annonsering på Facebook kan skicka en intresseanmälan till bastuvardsgruppen@tantobastuforening.se

Hur får jag basta på medlemstider?

Som betalande medlem får du inloggning till bokningskalendern, nyckelkort till bastun och därmed tillgång till medlemstiderna.

Jag kan inte boka när jag väl kommit in i bokningskalendern, varför då?

Klicka på "aktiva bokningar" och se om du har tre aktiva bokningar vilket är max och varför du inte kan boka fler utan bara boka om (en gäst = en bokning). Passet kan vara fullt. Dubbelkolla också att du betalat in årsavgiften.

Kan jag hyra bastun som icke-medlem?

Nej, endast medlemmar med bastuutbildning får boka bastun privat.

Får jag som medlem ta med mig gäster på medlemstider?

Man får ta med två gäster per pass för en kostnad 50 kr per person. Betalningen swishas till 1231 702 786

Hur fungerar det med försäkring vid badande?

Personer som besöker vårt bad ska iaktta gängse försiktighetsåtgärder när hen badar. Större krav på aktsamhet ställs på en medlem. Skulle olyckan ändå vara framme är det följande som gäller att försäkringen täcker föreningens ansvar för person- eller sakskada vid vållande i enlighet med skadeståndslagens regler. Bevisbördan för att föreningen vållat skadan ligger hos den skadelidande. Med vållande avses att föreningen orsakat skadan genom fel eller försummelse.

Hur får jag ut friskvårdsbidraget för bastubadet?

Bastubad räknas som en skattefri förmån som du kan få friskvårdsbidrag för från din arbetsgivare, om arbetsgivaren lämnar ut friskvårdsbidrag. För att ansöka om detta hos din arbetsgivare så bifogar du avin som du fick när du ansökte om medlemskap, samt kontoutdrag från det bankkonto som du använde när du betalade in avgiften. Du ska således inte behöva något ytterligare underlag från Tanto Bastuförening. Frågor om friskvårdsbidrag ställer du till din arbetsgivare.

Vilka betalar besöksavgift?

Alla som besöker Tanto Bastu ska betala besöksavgift oavsett ålder. Detta för att avgiften är inte åldersbaserad utan platsbaserad. För att kunna utrymma flotten smidigt vid fara får endast 14 personer vistas på flotten åt gången.